Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec

KM - 23.08.2021
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
KM - 23.08.2021
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec
Nabízime k prodeji Komerční pozemek 4:020m2 Ostrava Pustkovec

Popis nabídky

Vysoce atraktivní komerční pozemek v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Ostrava a areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava .Místní část Pustkovec
Hlavní využití:
• bytové domy o 3 a více podlažích.
Přípustné využití:
• občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) do 2 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2) - např. místní správa, školky, základní školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), sportovní zařízení a plochy včetně provozního zázemí, z toho zastavitelná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2.
• dopravní infrastruktura – silniční, tramvajové, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod.,
• technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery pro komunální odpad,
• veřejné prostory, plochy zeleně a vodní plochy

Možnost využití pro developery: Zdravotnictví, Školství, Administrativa, Služby, Bydlení.
Vysoce atraktivní komerční pozemek v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Ostrava a areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ..
https://mapy.ostrava.cz/uha/mapa2/

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 125 Lokalita Obec Ostrava Cena Cena pozemku 5 125 000
Kontaktujte nás
*
*
*
fullname:
Poloha zadaná inzerátem je obec