Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava

Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava
Komerční objekt Cihelní ul.Moravská Ostrava

Popis nabídky

Na základě exkluzivního mandátu představuji prodej průmyslového objektu (areálu) na ul.Cihelní Moravská Ostrava vhodný pro lehkou výrobu a skladování.
Hlavní využití:
• budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např. velkoplošné
obchody a služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, sportovní, společenská a církevní zařízení,
stravování, hotely, koleje, internáty, vědeckotechnologická zařízení, výpravní budovy, nádraží, areály
integrovaného záchranného systému, sociální a zdravotnická zařízení – domovy důchodců,
charitativní zařízení apod.).
Přípustné využití:
• provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití,
• dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště odpovídající kapacitě
předmětných zařízení, vestavěná parkovací a odstavná stání, zastávky MHD, parkovací domy,
čerpací stanice PHM, servis pro osobní automobily a motocykly, plochy pro zásobování, alternativní
druhy dopravy – heliport, lanovky, visuté dráhy apod.,
• technická infrastruktura – inženýrské sítě, telekomunikační zařízení, trafostanice, rozvodny, čistírny
odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných
objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující
prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní
kontejnery na komunální odpad,
• veřejné prostory a veřejná plochy.
Pro více info. volejte makléře

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 127 Lokalita Obec Ostrava Ulice Cihelní Cena Cena prostoru 8 299 000 Provize včetně provize
Kontaktujte nás
*
*
*
phone:
Poloha zadaná inzerátem je ulice